عر بزن !

حس اون سوسکی رو دارم که یکی با دمپایی دنبالشه ولی نمی زنه توی سرش که بیمریه ! نجات میفهمی نه ؟ !ببین دیازپام ده خورانده اند …!چرا؟ آخه چرا ؟مگه مجبورش کرده بودیم الکی دروغ تحویلمون بده ؟زکار و بارو یارو حال و قال و دلبر ، درگذر …کوه اعتماد دوستی که یهو فرو بریزه آدم منگ میشه نرگس !!! دارم بالا میارم …برو ونک به گوشه ای نشین و ساز زن ، برو چونان به زیر آواز زن ،دد بشو ، دد بشو، بشو تهمتن و زهفت خان گذر !عین خمیر بازی که داده باشی دست یه آدم ! هر سه تامون عین یه خمیر بازی توی دستاش به شکلی که میخواست دراومدیم …چه مانده است در کفت ؟ فقط سرنگ انسلین …تقصیر ماست که همیشه فکر میکنیم آدم هایی که ما باهاشون رابطه داریم و مثل کف دست باهاشون رو راستیم ، همشون خوبن ! بد مال بقیه است ؟ مال ما نیست که ؟ ما زیادی خر بودیم ! میفهمی نجات ؟ خر بودیم !!!دود سیگار را ببین ، برو بمیر .زیر پای را ببین زجان گذر،ز جان زخانمان گذر ، عر بزن ،کوزه ی سفالیت بر در بزن ، گشوده شد چو در ، ز در گذر …می دونی نجات من میترسم ، به خاطر خودت … باید بگذرم ! منو میفهمی نه ؟! …دلت چه شد ؟! دلت چه شد ؟ به باد رفت ، تمام ایده ها و آرزو ز یاد رفت !زیادی خوبی نجات زیادی خوبی اما نباید باشی ! بین گرگها باید گرگ باشی … ببین احاطه کرده است عدد فکر خلق را …خوب نیستی نرگس ! می دونم …نجات باید ببخشیم باید !   زما زما زمادر گذر …من نمی تونم ببخشم شماها شاید بار اولتون باشه که اینجوری خرد میشید ولی من بار اولم نیست ! نمی تونم نجات تو میفهمی نه ؟!!!ببین چگونه جان مشوش است عدد بده ، ببین شهید شد برادرت عدد بده …نمیشه فکر نکرد مریم …نمیشه ! آره ما داریم حرص میخوریم ، داریم اذیت میشیم ، اما باور کن نمیتونیم …زباله شو به جوی آب شو روان ، عدد بده ، زباله شو به گوشه ای زمین هزار ساله شوعدد بده …ولی همین جوری خیلی خوبه که خدایی هست !! من میگم وقتی خدای به اون بزرگی میبخشه ! ما دیگه چه کاره ایم نجات ؟! شور و حال عارفانه را عدد بده …ولی خدا هم تا توبه نکنی ..نرگس این آدم همچنان به دورغ های بی اساسش ادامه میده ! این آدم همچنان میتونه پشت سرمون داستان سرایی که !!  آی مرد سامری خفن شدی ، در سر راه آذری کفن شدی ، ای نماد بی کسی ، ز پیچ و تاب این زمانه چون چلانده اند ز تو رسن شدی …باید تمومش کنیم …تموم!! گذر گذر گذر گذر … 

*یه روز چشم های بیگانه خوان هم از بین میروند …

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: